فروش انواع میزهای بازی- میز بیلیارد- میز پینگ پنگ- میز فوتبال دستی- میز ایرهاکی- برای اطلاعات بیشتر با شماره 32220772-031 تماس بگیرید.

ميز پينگ پنگ به شكل مستطيل به طول 74/2 متر و عرض 52/1 متر است كه از سطح زمين 76 سانتي متر ارتفاع دارد .اين ميز با يك تور به ارتفاع 25/15 سانتي متر و طول 183 سانتي متر از وسط به دو نيمه تقسيم مي شود .سطح ميز بايد از هر نظر مسطح و صاف باشد و رنگ سبز آن با خطوط سفيد خط كشي مي شود .

 

میز پینگ پنگ

X