در سال ۱۹۴۸، آلشپرت در شهر كوچكي به نام بالينگن در جنوب غربي آلمان توسط كارل اول بنيانگذار آلشپرت شروع به كار كرد.

در سال ۱۹۴۹ با برداشته شدن محدوديت هاي وضع شده عليه فوتبال آلمان آلشپرت نيز فعاليت خود را گسترش داد. در سال ۱۹۵۰ اتحاديه فوتبال آلمان در فيفا پذيرش شد.

آلشپرت در سال ۱۹۵۳ توليد كفي كفش هاي ورزشي را براي توليد كنندگان آغاز كرد و تبديل به يكي از مطرح ترين تامين كنندگان اجزاي كفش هاي ورزشي شد. بطوريكه تا چندين سال كفي كفشها از جمله آديداس توليد اين شركت بود.

از سال ۱۹۶۸ دروازبانان بيشتر و بيشتري دستكش هاي مخصوص دروازه باني را به دست خود پوشاندند. از ۱۹۷۰ موفقيت دستكش هاي دروازه باني محرز شد. امروزه يك دروازه بان بدون دستكش غير قابل تصور است. از اين رو آلشپرت دايره توليدات خود را گسترش داد و علاوه بر جزئيات كفش هاي ورزشي، ساق بند، باندا‍ژهاي ورزشي، توپ فوتبال و دستكش هاي دروازه باني هم عرضه كرد.