کش تک رشته بدنسازی TR107

ضخامت
  • 11mm
  • 12mm
  • 13mm
سنجش