–  از استحکام طناب خود اطمینان حاصل کنید

قبل از انجام هرگونه تمرین ورزشی باید اطمینان حاصل کنید که طناب شما توانایی تحمل کل وزن بدن شمارا دارد و در طول تمرین به شما آسیب نمی زند ، و مطمئن شوید به درستی تنظیم شده باشد و ثبات کامل داشته باشد ، بسیاری از آسیب دیدگی های ورزش trx به علت استفاده از طناب trx تقلبی ایجاد می شوند

-افزایش شیب برابر است با افزایش شدت تمرین

در ورزش trx شما هیچ گونه وزنه و یا دستگاهی به جز طناب trx در اختیار ندارید و برای افزایش فشار وارده و یا کم کردن فشار باید جهت و زاویه حرکات را تغییر دهید و سعی کنید پاهای خود را نزدیک به بدن خود نگ دارید تا فشار کمتری به شما وارد شود.

 

-خلاقیت به خرج دهید

اگرچه تنها وسیله ورزشی شما فقط طناب trx می باشد اما با کمی خلاقیت و جست و جو در اینترنت می توانید انواح حرکات trx را یاد بگیرید و تمامی عضلات خود را تحت تاثیر قرار دهید ،خیلی از افراد تفکر می کنند که بدون وسیله ورزشی و وزنه نمی توان عضلات را تقویت کرد در صورتی که این دیدگاه کاملا اشتباه است و با کمک ورزشی trx می  تواند همه عضلات بدن را تحت تاثیر قرار داد و آنها را تقویت کرد.