Accumed

در زمينه توليد دستگاهای سلامت خانواده، يکي از برترين برندهای دنيا، شرکت اکيومد سوئيس ACCUMED میباشد.
این شرکت، دارای تاييديه های CE ، ISO و BTS انگلستان و ESH است.
از نمومه های مختلف این برند معتبر میتوان به: انواع ترازوی ديجيتالي ACCUMED اکيومد، دماسنج ديجيتالی، مدلهای ديجيتالي دستگاه سنجش فشار خون، فشارسنج عقربه ای، صندلي ماساژ اشاره کرد.
در عضلات سفت و دردناک و درد مفاصل اکيومد مي تواند به کار رود. از دیگر مزایای آن میتوان: ورزشکاراني که آسيب ديدگی و درد مزمن دارند مي توانند قبل از ورزش برای افزايش انعطاف پذيری بافتهای پيوندی مفصل و افزايش جريان خون از گرما استفاده کنند را نام برد.
اکيومد همچنين مي تواند گرفتگي عضلات را برطرف کند.

X